Cõi nhân quả

Chúng ta muốn nhớ lại các quy tắc khá đơn giản ở đây. Khi trái đất này được tạo lập như một trường học, đấng sáng tạo đã quyết định rằng thực tế sẽ được kiểm soát từ cõi nhân quả. Những người nghiên cứu giáo lý bí truyền đều biết về những chiều không gian khác này. Chúng cũng bao gồm các mặt phẳng vật lý, trí tuệ, tinh thần và cảm xúc. Cõi nhân quả nằm ngay phía trên các mặt phẳng tinh thần và cảm xúc. Vì sự liên kết này, khi bạn kết hợp suy nghĩ với cảm xúc, bạn sẽ nhận được sự hình thành (biểu hiện) trong chiều kích vật lý. Đây chính xác là quá trình mà Dale Carnegie và nhà đào tạo bán hàng khác đã giảng dạy trong nhiều năm. Bất kỳ ai đã thử áp dụng đều biết rằng quy luật này có tác dụng.

Khi bạn giữ một tầm nhìn trong tâm trí về những điều bạn mong muốn và đặt nhiều năng lượng cảm xúc đằng sau đó, nó sẽ hiện thực hóa ra trong thực tế của bạn.

Nếu chúng ta xem xét quá trình sáng tạo này từ quan điểm tâm linh, chúng ta sẽ hiểu bản chất của giáo lý trường phái bí ẩn cổ đại. Bây giờ bạn đã có hiểu biết nhiều như bất kỳ người tìm kiếm hoặc tổ chức huyền bí nào từng biết. Những suy nghĩ được giữ trong tâm trí Đó là cách mà hệ thống này hoạt động.

Mặc dù chúng ta đã nghe tất cả các quy tắc trước đây, chúng ta có xu hướng quên áp dụng chúng một cách có ý thức.