Trái đất hoạt động trong khuôn khổ của luật vũ trụ. Khi chúng ta chuẩn bị tốt nghiệp trường trái đất, chúng ta bắt đầu hiểu được các quy luật chi phối vũ trụ này. Một vài kiếp trước chúng ta thậm chí không biết rằng có bất kỳ quy luật nào như vậy tồn tại. Nhưng bây giờ khi chúng ta trở nên quen thuộc với các nguyên tắc sáng tạo này, chúng ta có thể áp dụng chúng để tạo ra thực tế mà chúng ta mong muốn.

Luật vũ trụ không thiên vị ​cá nhân nào. Vũ trụ không biết hoặc quan tâm ai đang sử dụng nguyên tắc sáng tạo vì lợi ích của họ hoặc ai đang sử dụng nó theo hướng hủy hoại. Tương tự như vậy, nó cho phép năng lượng hạt nhân được sử dụng để tạo ra điện vì lợi ích của nhân loại, hoặc nó có thể được sử dụng để tiêu diệt loài người. Nguyên lý phân hạch nguyên tử là công bình. Chính ý định và mức độ hiểu biết của những bộ óc sử dụng sức mạnh của nguyên tử tạo nên sự khác biệt. Nhưng sức mạnh của tâm trí sở hữu sự hiểu biết lớn hơn nhiều so với sức mạnh của nguyên tử. Nó có thể làm người chết sống lại, đi trên mặt nước và tồn tại trong một vũ trụ nơi tất cả trọng lực không còn.

Tôi nói rằng luật vũ trụ là nguyên tắc không có nghĩa là nó không có tình yêu và lòng trắc ẩn, nhưng bởi vì, như chúng ta sẽ thấy sau này, bản thân tình yêu và lòng trắc ẩn thực sự dựa trên những nguyên tắc không thể lay chuyển.

Vũ trụ và các quy tắc của nó phải được coi là nguyên tắc không cá nhân hóa nếu chúng ta trở thành những người tự trao quyền và nếu chúng ta muốn tránh trong mối quan hệ đồng phụ thuộc với Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là nguyên tắc chứ không phải là một cá nhân, thì sẽ là vô ích khi yêu cầu Thiên Chúa ban cho chúng ta ân huệ. Các cá nhân ban phát hoặc từ chối ơn huệ dựa trên phán xét sự xứng đáng của cá nhân. Nguyên tắc thì không thể làm điều đó. Khi chúng ta cầu nguyện nguyên mẫu của nguyên mẫu sáng tạo để được giúp đỡ, nó không thể ban cho chúng ta “quà tặng” hay “sự chữa lành”. Nhưng nó có thể tự tiết lộ cho chúng ta và để chúng ta tự quyết định sử dụng sức mạnh sáng tạo luôn có sẵn trong tất cả chúng sinh.

Hãy nhớ lại định luật hấp dẫn. Khi bạn nhảy ra khỏi cửa sổ, bạn chắc chắn sẽ rơi xuống. Trên đường ra, bạn có thể nhớ về trọng lực, nhưng trái đất sẽ không quan tâm cách này hay cách khác. Trọng lực không thiên vị cá nhân nào nên nó sẽ không bao giờ nói, “Cô ấy là một người khá tử tế, có lẽ chúng ta nên để cô ấy rơi xuống nhẹ nhẹ nhàng.”